1. SK Prostějov

Ochrana a zpracování osobních údajů

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů - služby fanshopu

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“)

1. Správce

1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s. se sídlem Za Kosteleckou 4161/49, Prostějov, IČ 07945558 jedle článku 4 odstavce 7 Nařízení správcem (dále jen „klub“).

Pro zajištění souladu své činnosti se smyslem a účelem Nařízení klub jmenuje osobu zodpovědnou za interní řízení a dohled nad ochranou a zpracováním osobních údajů – manažera pro ochranu osobních údajů. Tato osoba je rovněž zodpovědná za komunikaci a maximální možnou součinnost s dozorovým úřadem a subjekty osobních údajů.

Kontakt: sekretariat@1skprostejov.cz

2. Subjekt osobních údajů

Subjektem osobních údajů ve smyslu Nařízení je každá osoba, která s klubem uzavřela kupní smlouvu v rámci fanshopu na adrese shop.1skprostejov.cz.

3. Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Klub zpracovává osobní údaje pouze dle článkem 6 Nařízení vyjmenovaných důvodů:

 • Oprávněný zájem klubu
 • Informovaný souhlas

4. Zásady zpracování osobních údajů

  Správce plně respektuje zásady zpracování osobních údajů stanovené článkem 5 Nařízení:

  • zákonnost
  • korektnost a transparentnost
  • Účelové omezení
  • Minimalizace údajů
  • Přesnost
  • Omezení uložení - osobní údaje nezbytné k řádnému doručení zásilky jsou vymazány okamžikem takového doručení
  • Integrita a důvěrnost


  5. Údaje zpracovávané klubem – účel

  V rámci fungování e-shopu klub vyžaduje pouze informace nezbytné k řádnému vyřízení objednávky a doručení zásilky. Jedná se zpravidla o tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo
  • Doručovací adresa

  V případě osobního vyzvednutí objednávky v sídle klubu je klub oprávněn požadovat pouze tyto údaje:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa
  • Telefonní číslo

  Veškeré poskytnuté údaje jsou klubem využity za účelem zkontaktování zákazníka zejména v případě:

  • Objednávky připravené k osobnímu vyzvednutí
  • Předání zásilky přepravci k doručení zákazníkovi
  • Informování zákazníka v případě nemožnosti vyhotovení či doručení objednávky

  V případě udělení výslovného souhlasu - zaškrtnutí políčka při potvrzení závazné objednávky ve fanshopu je klub oprávněn k zasílání marketingových sdělení subjektu osobních údajů. Takový souhlas k zasílání marketingových sdělení může subjekt osobních údajů kdykoliv odvolat, a to jednoduchým vyjádřením na adresu, ze které jsou tato marketingová sdělení odesílána. V případě jakýchkoliv problémů je rovněž možno kontaktovat manažera pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese sekretariat@1skprostejov.cz.


  6. Doba zpracování osobních údajů

  Veškeré osobní údaje nezbytné k řádnému vyřízení objednávky pří osobním odběru jsou  klubem shromažďovány do okamžiku předání zakázky při takovém odběru. Osobní údaje nezbytné k vyřízení objednávky při doručení prostřednictvím přepravních služeb jsou klubem shromažďovány do 7 dnů ode dne předání zásilky přepravní společnosti.
  Déle mohou být dané osobní údaje zpracovávány pouze pro zasílání marketingových a informačních sdělení za předpokladu udělení informovaného souhlasu dle článku 5 této směrnice.


  7. Zabezpečení osobních údajů

  Klub si je vědom potřeby ochrany osobních údajů, vynakládá tak veškeré možné úsilí k zamezení k neoprávněnému přístupů k osobním údajům svých zaměstnanců a partnerů. Veškeré zpracovávané údaje jsou zabezpečeny standartními postupy a technologiemi za dodržení pravidelné kontroly efektivnosti tohoto zabezpečení.
  V případě vašeho souhlasu se zasíláním marketingových sdělení jsou vaše kontaktní informace zaznamenány do naší databáze, která je chráněna několika prvky:

  • počítač – heslo k osobnímu účtu zpracovatele
  • antivirový program
  • složka s databází kontaktů – heslo


  8. Práva subjektů osobních údajů

  Ve vztahu k osobním údajům mají jejich subjekty zejména následující práva:

  • Právo informovaný souhlas kdykoliv odvolat
  • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
  • Právo na výmaz osobních údajů

  a další práva stanovená Nařízením.

  Všechna práva je možná realizovat kontaktováním manažera pro ochranu osobních údajů na emailové adrese sekretariat@1skprostejov.cz. Realizace těchto práv bude provedena v zákonné lhůtě 30 dnů, o čemž bude daný subjekt informován. Bude-li tato žádost odmítnuta, bude toto odmítnutí žádosti s odůvodněním zasláno do 30 dnů od obdržení žádosti.


  1. SK Prostějov, fotbalový klub a.s.

  Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov

  IČ:  079 45 558